Radonmätning

Genom att genomföra en radonmätning kan du få klarhet i om det finns ett radonproblem. Om resultatet visar sig vara inom godkända gränsvärden kan du känna dig trygg. Å andra sidan, om mätningen avslöjar att radonhalten överstiger gränsvärdet behöver du vidta åtgärder för att säkerställa en säker och hälsosam inomhusmiljö.

Radon är en radioaktiv gas som, om man utsätts för den i höga halter under lång tid, ökar risken för lungcancer. Enligt uppskattningar från Strålskyddsmyndigheten drabbas cirka 500 personer varje år i Sverige av lungcancer till följd av radonexponering. Det är värt att notera att 90 procent av dessa personer är rökare.

För att skydda människors hälsa har Folkhälsomyndigheten fastställt att radonhalten inte bör överstiga 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter) i bostäder och allmänna lokaler. Det är av stor betydelse att genomföra mätningar för att upptäcka radon eftersom det är en osynlig och luktfri gas.

I Sverige finns det för närvarande närmare 400 000 bostäder där radonhalten i inomhusluften är förhöjd. Det enda sättet att upptäcka och hantera radon är att genomföra mätningar. Genom att regelbundet mäta radonhalten i ditt hem kan du identifiera eventuella problem och vidta lämpliga åtgärder för att minska exponeringen och skapa en säker och hälsosam inomhusmiljö.

Radon i inomhusmiljön kan härstamma från olika källor, såsom marken, byggmaterial och kranvatten. Den vanligaste källan till radon i våra bostäder och byggnader är markradon.

Det är arbetsgivarens skyldighet att vara medveten om och mäta radonhalten på arbetsplatsen. För att få en tillförlitlig uppskattning av årsmedelvärdet ska radonhalten mätas under minst två månader under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april). Om det uppmätta årsmedelvärdet av radonhalten under arbetstid överstiger den nationella referensnivån på 200 Bq/m3, måste arbetsgivaren vidta lämpliga åtgärder för att minska radonhalten på arbetsplatsen.